Як виправити помилку в акті цивільного стану

6565
Внесення змін до офіційних документів – досить розповсюджена практика.

Причин на це може бути безліч. Про особливості внесення змін саме до актових записів цивільного стану інформує Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Для того, щоб внести відповідні зміни, особі необхідно подати до відділу ДРАЦС наступні документи:

  • ⇒ заяву встановленої форми, яка має містити вичерпні відповіді на всі питання;
  • ⇒ свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні;
  • ⇒ інші документи, необхідні для розв'язання питання по суті.

 

Важливо, що враховуючи дію воєнного стану та принцип екстериторіальності, людина може звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, без територіальної прив’язки.

Хто ж може подати заяву про внесення змін до актового запису? Зокрема це:

  • • особа, щодо якої складено актовий запис;
  • • один з батьків неповнолітнього (малолітнього);
  • • піклувальник неповнолітнього та опікун малолітнього;
  • • опікун недієздатної особи;
  • • спадкоємець померлого;
  • • представник органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

 

У відділі ДРАЦС питання про внесення змін до актового запису розглядається протягом 3 місяців з дня подання відповідної заяви. Та разом з тим, за наявності поважних причин строк може бути продовжений, але не більше ніж на 3 місяці.

На підставі зібраних документів та за наслідками перевірки  має бути складений обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (чи декількох а/з) або ж про відмову в цьому. У випадку відмови у внесенні змін висновок має містити чітко вказані причини, а також  зазначення про можливість оскарження такого рішення  в суді.